יום ראשון, 8 במרץ 1992

ספרות מחרידה

אני זוכר בחיבה את ספריו של הרב ד"ר מאיר להמן זצ"ל (תקצ"א – תר"ן). ספרים שהייתי בולע בשקיקה. למי שטרם קרא את 'רבי יוסלמן' , 'רוזן או יהודי?,, 'אבות ובנים', 'יועץ המלך' ועוד רבים אחרים, נספר כי הרב להמן היה רבה של העיר מינץ שבגרמניה בתקופה בה הרפורמה, ההשכלה וההתבוללות אכלו בכל פה בבית היהודי. הרב להמן שהבין כי הנוער היהודי זקוק לחומר קריאה שיחליף את הרומנים הקלוקלים ממקורות שאינם נאמנים ליהדות, נטל לידיו את עט הסופרים והוציא מספר רב של רומנים (ביידיש) שגיבוריהם יהודים שומרי מסורת. רומנים קריאים ומרתקים, גם אם מעולם לא נמנו על הקאלסיקה של ספרות הנוער.