יום ראשון, 29 במרץ 2015

קינה, קנאה, קינואה

הריטואל השנתי על אומללותם של אחינו בני עדות אשכנז הנאלצים להיפרד לשבוע שלם מהאורז החביב עליהם ומהקיטניות שאין ארוחה שלמה בלעדיהן, הוא כבר פאסה. אין לי שום כוונה להוסיף ולו מילה אחת בפולמוס ההלכתי-חברתי-קטניותי-קטנוני זה. אני בוחר להתמקד בפן הקולינרי.

יום שלישי, 3 במרץ 2015

מגילת אסתר – סדר הארועים

שנת שלש למלך אחשורוש
המשתה !!
שנה 7 למלך אחשורוש
טבת – אסתר נבחרת להיות מלכה.
שנה 12 למלך אחשורוש
י' בניסן – תלית בגתן ותרש.
י"א בניסן – מינוי המן לתפקיד ראש השרים
י"ג בניסן – המן מטיל פור וקובע בחוק את י"ג באדר ליום הפרעות ביהודים. יום ראשון לצום אסתר
ט"ו בניסן – היום השלישי לתענית אסתר, המשתה הראשון, הרעיון לתלות את מרדכי
לילה אור לט"ז בניסן – בנית העץ, שנת המלך נודדת.
ט"ז בניסן – המן מרכיב את מרדכי על הסוס, המשתה השני, המן מוצא להורג.
כ"ג בסיון – נקבע החוק שמותר ליהודים להתגונן ביום הפרעות המתוכנן.
י"ג באדר – יום הפרעות ביהודים מסתיים בנצחון היהודים, כולל צאצאי המן.
י"ד באדר – יום שמחה ליהודים על הצלתם, יום קרבות נוסף בשושן הבירה.
ט"ו באדר – יום שמחה לתושבי שושן הבירה.


(התאריכים באות נוטה – השערה)