יום שישי, 8 בנובמבר 2019

באין חזון – יפרע עם


על מנת להבין את שורשי הבעיה של המפלגה של הציונות הדתית, צריך להבין שיש שתי מגמות במגזר הדתי לאומי ותומכיו. הראשונה רואה בציונות הדתית אך ורק סקטור שיש לו צרכים משלו. התומכים במגמה זו, חלקם רוצים מפלגה סקטוריאלית בנוסח המפלגות החרדיות וחלקם בזים לרעיון של מפלגה כזו ואצים להשתלב במפלגה אחרת בטענה שאת צרכי הסקטור אפשר וצריך לממש דרך מפלגה אחרת באמצעות לובי מתאים בכנסת...
המגמה השנייה מתרכזת במימוש הרעיון הציוני דתי (רעיון שמי שעבר למפלגה אחרת מוכרח כמעט לכפור בקיומו כדי להתחמק מדילמה ערכית). רעיון זה מתבסס על דבריהם של הוגים ועודים, מהגרי"ד והראי"ה ועד הרב ריינס ושח"ל ולידם רבים כל כך שלא נוכל לפורטם.