יום שישי, 1 בפברואר 2002

בין כוונה למעשה


(בעקבות הראיון עם חביבה נר-דוד, 'הארץ' י"ג בטבת).
נפתח ב'שבח' אכסניה. חלילה לנו מלחשוד בעיתון 'הארץ' שהגדלת תורה והאדרתה היא בין מטרותיו. 'חשיפה' של אישה הלומדת הלכה, לא נעשית על מנת להציף עניין דתי, אלא מטרתו ניגוח.