יום ראשון, 13 בדצמבר 2009

נפש יהודי הומיה

(תגובה למאמר המערכת של 'עולם קטן')
אחד מענפי הספורט האהובים על הישראלי בכלל ועל הישראלי הציוני דתי בפרט, הוא מה שנקרא 'קיטור' (אולי לקיים את מה שנאמר "עוד העם מקטרים...."). מדי פעם מתרחש איזה אירוע שמהווה טריגר לסאגה של דיונים ומאמרים פובליסצטיים. הפעם זו סוגית השלטים .
מאמר המערכת של 'עולם קטן' ניסה להחזיר את הויכוח לאיזה שהוא תלם, אולם לענ"ד הוא כשל חלקית. גם אם נקבל את התזה המרכזית, הרי שמספר טעויות במאמר משבשות את תהליך הסקת המסקנות.