יום שלישי, 8 בינואר 2008

האמנם שטוחה הארץ ?גילוי נאות – אינני כלכלן, אבל אני מרשה לעצמי ליחס לעצמי קמצוץ שכל ישר. אולם המאמר על רעיון המס השטוח (שם מצלח יותר היה יכול להיות 'מס אחיד') היה מענין. למרבה הצער לא לווה המאמר בדוגמאות מעשיות. אשר על כן אני מרשה לעצמי להציג מספר נתונים ולהקשות מספר קושיות.
ההצעה, אם הבנתי נכון, מציעה שתי דרגות מס: 0% עד תקרת הכנסה מסוימת ו 19% מאותו סף ואילך.
א.            בעטיין של נקודות הזיכוי, מתחיל שכיר לשלם מס הכנסה (נכון ל 2007) רק מהכנסה של 4000 ₪. שכירה ממוצעת (קרי אישה נשואה עם שלשה ילדים) מתחילה לשלם מס רק מהכנסה של קצת יותר מ 7000 ₪ (קרוב לשכר הממוצע במשק, אולם ביחס לנשים מדובר בשכר הגבוה בהרבה מהשכר הממוצע לנשים שכן השכר הממוצע של גברים גדול בכ 50% מהשכר הממוצע של נשים[1]). אם רוצים שלא להכביד את נטל המס על השכירים, הרי שהסף הנזכר חייב להיות גבוה יותר מהשכר הנזכר וחייב להתחשב במינו של העובד. אם הסף יהיה 4000 ₪ למשל, הרי שהגדלנו את המס שמשלמות נשים וממילא הקטנו את המוטיבציה שלהן לצאת לעבוד.
ב.             ובכלל יש לזכור כי כבר כיום קרוב ל 50% מהגברים ולמעלה מ 60% מהנשים לא מגיעים כיום לסף המס ממילא. להם הרפורמה הזו לא תעזור כלל.
ג.              כמו כן, ישנם שיקולים ממלכתיים המעניקים הטבות מס לתושבי הפריפריה. המדינה רוצה לעודד את הפריפריה ולמנוע התרכזות האוכלוסיה בין חדרה וגדרה. ביטול הטבת מס שכזו, תכביד את נטל המס על חלק מהתושבים, תטרפד את המטרה (הלא כלכלית) של המדינה ושוב, תצמצם את המוטיבציה ליציאה לעבודה. כמובן שאפשר לעודד את הפריפריה בדרכים אחרות, אולם הרפורמה חייבת לכלול פתרונות לבעיות כגון זו (ויש עוד, זו רק דוגמה).
ד.             הויתור מלכתחילה על מיסוי רווחי הון תמוה מאד. התירוץ שמדובר במס כפול נשמע שקרי. אדם המשקיע מיליון ₪ משכרו, אכן שילם כבר עליהם מס, אולם אם ירוויח 10,000 ₪, על הכנסה זו לא שילם מאומה. ואכן המושג הוא 'מיסוי רווחי הון' ואין שום סיבה שרווח הון שלא מוסה מעולם – לא ימוסה. או שמא במקביל נחזור לדין המקראי ונאסור הלוואות בריבית ?
ה.            ושאלה אחרונה. לא ברור מנין החישוב של 19%. דומה שמגולמת כאן הנחה אופטימית על גידול גדול מאד של הפעילות במשק שכתוצאה ממנה יגדל מאד שיעור הרווחים של החברות והמשכורות שתשולמנה לשכירים. אולם תמהני מה היה קורה לו היה מוצע שיעור של 20% (הרבה יותר קל לחישוב, לא ?) והסף של 0% מס הכנסה היה מועלה עוד יותר.
לא באתי לדחות את ההצעה, כאמור אינני כלכלן. אולם אני מצפה מהמדור הכלכלי של העיתון לא להציג את הרעיון בצורה כה כוללנית ולתת לקוראים מושג ברור על ההשפעות של הרעיון על כיסם על ידי מתן דוגמאות ברורות ופשוטות.

(פורסם ב'מקור ראשון')


[1] מקור – טבלאות הלמ"ס.