יום שלישי, 1 באפריל 2003

ובערת הרע מקרבך ???


מטרת מאמר זה איננה לשפוט או לחרוץ דין. מטרתי היא חיפוש מידע וחתירה לאמת. הנטייה הטבעית היא לדחות את כל הסיפורים הלא נעימים כתעמולה עוינת או אף שקרית. אולם גם אם אין להאמין - לחשוש צריך. ואף על פי כן - המאמר נכתב מתוך הזהירות הראויה שלא להאשים איש.