יום חמישי, 16 באפריל 2015

מחזור כפתרון פלא ?

האמנם המחזור הוא רעיון רע ומזיק ? בלי להיכנס לתחשיבים המדויקים דומה שיש טעות בסיסית בגישה לסוגית המחזור (כפי שבאה לידי ביטוי במאמרו של זיו מאור). יש להזכיר שהמחזור הוא השלב האחרון בפתרון הבעיה הבסיסית של הקיימות. נסביר בקצרה.