יום ראשון, 29 ביולי 2012

דוקא כעת – לא לשנות


תארו לעצמכם מבחן מעבר קריטי. רק מי שמקבל 80 מתקבל למסלול היוקרתי. אין הנחות ואין פרוטקציות. שני מועמדים נגשים ללוח התוצאות. האחד מגלה שקיבל 79, השני 49. מי לדעתכם תופס את ראשו ליד הלוח וקורא 'לאאאאאאאאאאאאא', מי חוזר הביתה שפוף יותר ומדופרס יותר?

יום שישי, 27 ביולי 2012

'גבוה כמו עוג' – לענין גובהו של עוג מלך הבשן


מן המפורסמות שבעבר הסתובבו כאן באזור עמים גבוהים יותר מן הממוצע. בפרשתנו נזכרים מספר עמים הנחשבים כענקים:

יום שישי, 13 ביולי 2012

פירמידת הפסולת


מספר תושבים העירו לי בצדק לגבי המאמר בעניין הפרדת הפסולת שהפרדה לשם מחזור זה רק הקצה של המערכת והקצה הפחות מוצלח. לפיכך, בעקבות תושב שסנט בי על שהמרתי דתי ל'דת הירוקה' אני מבקש לפרוס לפניכם מקצת מעקרונות ה'דת'.

יום שלישי, 10 ביולי 2012

מדוע גלגל הקב"ה את הקמת המדינה ביד מי שלא הקפיד בקיום תו"מ – ליום הזכרון לב"ז הרצל ז"ל


דבר ידוע הוא שחזוה המדינה, בנימין זאב הרצל ז"ל, לא היה מן המדקדקים במצוות. עויניי הרעיון הציוני מבין היהודים ראו בעובדה זו עוד ראיה ניצחת לשיטתם. גם מבין הציונים הדתים היתה עובדה זו למקור של מבוכה ותמיהה. כיצד זה ארע שרעיון כה גדול ונצרך כהקמת מלכות ישראל מחדש בא"י – נתגלגלה על ידי הקב"ה בידי אדם הרחוק מתורה ומצוות ?

יום ראשון, 8 ביולי 2012

שיטת הפירמידה הפוליטית


לאחרונה נחשף הציבור לשיטה בה הצליחו אנשים מעטים עם הון מועט (יחסית) לשלוט באחוזים נכבדים במשק הישראלי.. השיטה כונתה 'פירמידה' בגלל הדמיון למבנה שבו הבסיס רחב אבל הראש – צר.

שויון בנטל


סוגית השוויון בנטל נמצאת על סדר היום החברתי והפוליטי. אינטרסים שונים מניעים גורמים שונים. צריך להודות שהבעיה האמיתית הרובצת לפתחה של מדינה ישראל היא באמת שוק העבודה. אחוז גדול מדי מתושבי המדינה אינם נושאים בנטל התל"ג, אחוז הולך וגדל. מדובר גם על אי תרומה מחד וגם על צריכה מאידך. ברור לכולם שמצב זה – לא יכול להימשך.