יום שישי, 4 באוקטובר 2013

שבת נח (שבת קיימות)

ארגוני שמירת סביבה דתיים בחרו את שבת נח להיות 'שבת קיימות'. דווקא פרשת נח כי בא נזכר המין האנושי כמי שמחריב את העולם במפעלותיו הרעים ורק נח, הירוק, משמר בצו ה' את מגוון המינים (ואולי לא את כולם? אולי חלק אבדו במבול ?).