יום ראשון, 15 בינואר 2006

הכשר חמור לאונס ?


אם מאמרה של הד"ר גילי זיוון היה מתפרסם בשמו של גבר כלשהו, בטוחני שדוברות ארגון 'קולך' היו יוצאות נגדו בהתקפה חריפה מאין כמוה. היכן נשמע שאנס מנומס מקבל לגיטימציה ? מי אשר יעיז למחול לבעל המכה המביא פרח לאשתו המוכה בהצהירו הצהרות אהבה ? ואכן בעוד שאין מי שיחלוק על זוועת מעשהו של אמנון, יש להתפלא פליאה עצומה על המוטיבציה ללמד זכות על מעשה שכם. באופן תואם להחריד, מטיחה הכותבת, לא פעם ולא פעמים, ביקורת בבני יעקב. עולם הפוך.