יום חמישי, 16 במאי 2013

סדר בבחירות לרבנותהבחירות לרבנים הראשיים ולמועצת הרבנות הראשית עומדת בפתח לאחר שנדחו קמעה בשל הבחירות. שוב מנסה הציונות הדתית 'לכבוש' מחדש את הרה"ר. בניגוד ליריביה מהעולם החרדי, הציונות הדתית רואה ברה"ר שליחות של ממש ולא רק מוקד השפעה של ג'ובים וכסף. אולם כמו בכל דבר, העסק לא פשוט וזרמים שונים בציונות הדתית בוחשים בקלחת תוך סיכון אפשרי של ההצלחה. להלן נסקור את המצב.