יום ראשון, 20 בספטמבר 2015

כשלון עם הרבה אבות

כינוס הועדה למינוי דיינים הוליד 22 דיינים חדשים לבתי הדין האזוריים. הדיון במינוי דיינים לבית הדין הגדול נדחה. יש לזכור שבית הדין הגדול התרוקן למעשה וכיום הוא מונה דיין אחד בלבד בנוסף לרבנים הראשיים שלא הוסמכו לדיינות אך יושבים בדין מתוקף תפקידם.