יום חמישי, 18 ביוני 2015

בין חופש לחופשה

לאחרונה שוב עלתה שוועתם של הורים על הפער הגדול שבין חופשתם של ההורים ובין חופשת הילדים מלימודים, מה שמצריך התארגנות מורכבת ויקרה מצד ההורים. הצעה שעולה מדי פעם היא להעביר את בתי הספר לחמישה ימי לימוד בשבוע. במאמר קצר זה ננסה להבין את הבעיה, את הפתרון המוצע ובעיותיו ולבסוף ננסה להתוות מהלך פתרון אחר. נקדים ונעיר שכל המספרים במאמר מעוגלים בכדי להקל על הקריאה.