יום שלישי, 3 במרץ 2015

מגילת אסתר – סדר הארועים

שנת שלש למלך אחשורוש
המשתה !!
שנה 7 למלך אחשורוש
טבת – אסתר נבחרת להיות מלכה.
שנה 12 למלך אחשורוש
י' בניסן – תלית בגתן ותרש.
י"א בניסן – מינוי המן לתפקיד ראש השרים
י"ג בניסן – המן מטיל פור וקובע בחוק את י"ג באדר ליום הפרעות ביהודים. יום ראשון לצום אסתר
ט"ו בניסן – היום השלישי לתענית אסתר, המשתה הראשון, הרעיון לתלות את מרדכי
לילה אור לט"ז בניסן – בנית העץ, שנת המלך נודדת.
ט"ז בניסן – המן מרכיב את מרדכי על הסוס, המשתה השני, המן מוצא להורג.
כ"ג בסיון – נקבע החוק שמותר ליהודים להתגונן ביום הפרעות המתוכנן.
י"ג באדר – יום הפרעות ביהודים מסתיים בנצחון היהודים, כולל צאצאי המן.
י"ד באדר – יום שמחה ליהודים על הצלתם, יום קרבות נוסף בשושן הבירה.
ט"ו באדר – יום שמחה לתושבי שושן הבירה.


(התאריכים באות נוטה – השערה)


אין תגובות: