יום ראשון, 7 באוגוסט 2011

קווי יסוד לתוכנית כלכלית לשיפור האיתנות הכלכלית של אזרחי המדינה


הקדמה

המחאה החברתית שעלתה לכותרות התקופה האחרונה, גם אם יש בה יותר משמץ של מחאה פוליטית, העלתה לדיון הציבורי בעיות אמיתיות הנוגעות לרוב הציבור.
שיפור המצב הכלכלי של הציבור יכול לבוא מהגדלת ההכנסות מחד והקטנת ההוצאות מאידך. מטבע הדברים יותר קל לטפל בהקטנת ההוצאות ואכן במסמך להלן יש ריכוז של הצעות לרפורמות כוללות או נקודתיות שמטרתן הקלת הנטל מעל כתפי הציבור.

פירוט

כללי

 • הוספת נושא של התנהלות כלכלית מושכלת לתוכנית הלימודים במסגרת התוכנית לכישורי חיים, בדגש על החטיבה העליונה. 
 • הקמת גוף ממשלתי לצרכנות שיסייע בהשוואת מחירים ויקיים מסעות תעמולה ('קמפיניים') נגד צריכה מופרזת. המטרה של גוף זה תהיה בעיקר להיות משקל נגד מול תקציבי הפרסום של החברות הגדולות במשק. הממשלה היא הגוף היחיד שיש בכוחו להעמיד את המשאבים כנגד מכבש הלחצים והפרסומות של החברות הגדולות. הממשלה היא נציגת הציבור ועליה לפעול בהתאם לאינטרסים של כלל הציבור.
 • הקטנת מספר שרי הממשלה. מספר השרים לא צריך לעלות על 14 - 18. דוגמה אישית.
 •   שבירת קרטל הבנקים (בעיקר בתחום העמלות). יש לבחון אפשרות של ניוד מספר חשבון (בדומה למצב כיום בתחום הסלולר).
 • ·ביטול הפרטת שירותי הרווחה.

חינוך

 • פיקוח על תשלומי הורים למערכת החינוך ואכיפת עקרון זה. צריך לוודא שמיעוטי יכולת יקבלו הנחות.
 • הגבלת הוצאות על טיולים בית ספריים. במקום טיולי נוחות, יותר טיולי שטח.
 • חיוב מוסדות חינוך על תיכוניים לגודל מינימום של 6 כיתות בשכבה (איגום משאבים). צמצום מגמות לימוד בתיכונים. הקטנת מספר התלמידים בכיתה.
 • כניסה חינם לילדים למוזיאונים, גנים לאומיים, אתרי מורשת ועוד.
 • החלת חוק חינוך חינם מגיל 3.

עבודה

 • אכיפת חוקי העבודה בתחום שכר מינימום ותנאים סוציאליים. אכיפת הפרשות לפנסיה לשכירים ועצמאים.
 • אכיפת מדיניות הגירה תקיפה.
 • פעולות תקיפות נגד קרטלים, מונופולים ותאגידי פירמידה.
 • ביטול חברות כ"א והפיכתן לחברות השמה. ההבדל בין חברות של 'מיקור חוץ' ובין חברות כ"א הוא במיקום של העובד והכפיפות המקצועית שלו. חברות כ"א (למשל בתחום הניקיון) שולחות עובדים לחברות אחרות שם יש מי שנותן להם הוראות, למרות שהוא לא המעיק שלהם. במיקור חוץ (למשל בתחום אספקת המזון), העבודה נמסרת לחברה וזו מפעילה עובדים משלה על מנת לבצע את המשימה.
 • ייעוד כספי קרנות ההשתלמות להשתלמות מקצועית ושבתון בלבד. סיף זה יגרום אי נחת לעובדים אולם בטווח ארוך הוא משתלם להם ולמשק כולו. קרן ההשתלמות תחזור לייעודה המקורי. השכלת העובדים תגדל וכך גם שכרם.
 • הגדלת קצבאות זקנה ושאירים במקביל להגדלת ההפרשות לפנסיה.

מיסוי

 • יצירת שלש מדרגות מע"מ (ראו נספח) גובה מדרגת האמצע גמישה בהתאם לתקציב.
o                   0% על תח"צ ורשימה מוגבלת של מוצרי יסוד.
o                   15% רמת סטנדרט.
o                   20% על מוצרי מותרות. 
 • תוספת למיסוי רווחי הון.
 • הוצאות שכר מעל תקרה של 100,000 ₪ לא יוכרו כהוצאה מוכרת.

הוצאות משק בית

המטרה כאן לתגמל את מי ששומר על הוצאות צנועות כך שמי שחוסך משלם פחות ומי שמבזבז – משלם יותר.
 • קביעת מדרגות בתעריף מים וחשמל: כמות מינימאלית במחיר נמוך מאד וכמות נוספת בעלות גבוהה. הבזבזנים יממנו את החסכנים.
 • ביטול עמלות על פעולות בנקאיות בסיסיות (נספח) וביטול תשלום מינימום לחשבון פרטי. הרווחים של הבנקים מספיק גבוהים בשביל לבלוע את ההנחיה הזו.
 • קביעת ארנונה בשתי רמות לפי צפיפות דיור (עד 20 מ"ר לנפש תעריף נמוך ומעל זה תעריף גבוה).

דיור

 המטרות של סעיף זה הינן גם הוזלת הדיור וגם ביזור האוכלוסייה. תפיסת שטחי מולדת הוא אינטרס של המדינה.
 • שיווק קרקעות בפריפריה (נגב, גליל-גולן, יו"ש) במחיר מוזל לבניה רוויה והורדת מס הרכישה לדירה ראשונה באזורים אלו. הפחתה במע"מ על דירה ראשונה עד תקרה שתקבע (דירה ולא צמוד קרקע).
 • בניה לפי מחיר למשתכן.
 •  בניה לגובה במרכז הארץ וקידום פרויקטים של פינוי-בינוי.

הורות

מדינה יהודית צריכה לעודד ילודה והורות טובה.
 •  הארכה הדרגתית של חופשת הלידה עד ל 28 שבועות.
 • העמקת הסבסוד של מעונות היום וגני הילדים.
 • צמצום ימי החופשה, צהרונים מובנים בבתי הספר היסודיים.

בריאות

 • הנחה לניגשים בקביעות לבדיקות תקופתיות כפי שיקבעו בסל. סעיף זה נועד להקטין את ההוצאה השוטפת ואת ההוצאה העתידית תוך העדפת רפואה מונעת.
 • הגדלת סל התרופות
 • הוספת רבדים לטיפול סיעודי.

תח"צ

היתרון בשיפור התח"צ אינו רק בסיוע לחלשים. עידוד כלל הציבור לעבור לתח"צ יקטין את  העומס בכבישים ואת זיהום האוויר.
 •  שיפור נגישות התחבורה הציבורית, הן מבחינה כמותית, והן מבחינת משך זמן הפעילות שלה.
 • רכבות - הוספת פסים ורכבות. הקפדה על עמידה בלוח זמנים.
 • אוטובוסים - הוספת קווים ותחנות. עמידה בלוח זמנים. תוספת נת"צים.

התייעלות

 • ·        הקמת גוף חיצוני לבחינת המנגנון הממשלתי במטרה לקצץ תקנים ומשרות לא נחוצים.
נספחים
 נספח א – מע"מ
רשימה (חלקית) מוצרי יסוד מומלצים לרמת מע"מ 0%
 • תח"צ, מים וחשמל (בדרגה ראשונה), פירות וירקות טריים, לחם אחיד לא פרוס, קמח , שמן סויה / קנולה רגיל, חלב בשקית, גבינה לבנה סטנדרטית, עוף שלם קפוא, ביצים, תמ"ל, טיטולים, אורז וקטניות יבשות, ספרים, תרופות.
רשימה (חלקית) של מוצרים בדרגת מע"מ 20%
 • מוצרי חשמל (למעט מקרר, תנור אפיה, כיריים, מכונת כביסה עד תקרה שתקבע), דלק למכוניות, טיסות, משקאות אלכוהוליים, מזון עתיר שומן וסוכר.


נספח ב' – פעולות בנקאיות בחינם
 • הפקדת משכורת, ניכוי כרטיסי אשראי, הוראות קבע לחסכון, לתשלום ארנונה/מים/חשמל/משכנתא/ביטוח רכב/דירה/חיים.

אין תגובות: